Direct Media pjesë e Grupit United

RRJETI I PROFESIONISTËVE

Shpërndarja rajonale e dyqind profesionistëve tanë përbën përparësi të madhe në treg. Na ofron mundësi që të njohim nevojat e partnerëve tanë dhe që në çdo treg të ofrojmë shërbim të kualitetit të njëjtë.

SCIENCE & ART

Planifikimi i komunikimit për neve paraqet një qasje të sofistikuar në të cilën Science dhe Art janë të lidhura ngushtë.

PROGRAMATIC, RTB & BIG DATA

Direct Media është e specializuar për „Programmatic Media Buying“ e bazuar në analizë të thellë të të dhënave në të gjitha platformat: display, mobile, rrjete sociale, video dhe fromate display jostandarde.

DIRECT MEDIA United Solutions

DIRECT MEDIA United Solutions është sistem mediatik udhëheqës në regjionin e Evropës juglindore.

Si pjesë e United Group, ne ofrojme shërbime të integruara komunikimi, reklama dhe shërbime mediatike, partnerëve tanë ndërkombëtarë dhe lokale, në 8 shtete të rajonit, përmes rrjetit tonë dhe partnerëve tanë të rrjetit. Ne besojme në qasjen e komunikimit përmes Shkencës + Artit.

Të jemi sistemi më i suksesshëm mediatik në regjion,të mbetemi zgjedhja e parë dhe e dukshme e të gjithë partnerëve, ky është vizioni jonë.

Twitter

NJOFTIME