LIDERË NË KOMUNIKIME

Connected Era ka aplikuar Real Time si valutë të re të advertajzingut, kurse konsumatorin e ka vendosur në qendër të të gjitha strategjive. Këto janë parimet sipas të cilëve vepron edhe Direct Media.

Gjithmonë jemi në burim të ndryshimeve sepse gjithnjë i krijojmë që nga fillimi duke vepruar në ambient dinamik komunikativ. Kemi kënaqësinë që kemi qenë udëheqës të ndryshimeve në treg, duke njohur digital si mundësi të re por edhe rrugë të pashmangshme të zhvillimit, duke aplikuar Augmented Reality për çka kemi qenë të shpërblyer me shpërblim regjonal, si dhe Twitter publikimin, Real Time Bidding (RTB) teknologjinë , dhe Programmatic buying –mënyra më moderne e marrjes me qira të mediave online.

Vetë struktura e sistemit Direct Media është thellë e lidhur me kulturën tonë. Ajo mbledh ekipe nga regjioni në detyra të përbashkëta dhe njëkohësisht mundëson qasje në mjete të centralizuara, por edhe në profesionalitetin dhe specifikat e çdo zyreje lokale. Rezultatet janë zgjidhjet optimale dhe komunikative, lëvizja e tregut drejtë trendeve të fundit, përderisa partnerët tanë me sukses mund të përcjellin strategjitë e veta globale.

Një pjesë e rëndësishme e biznesit tonë fillon edhe në avancimin e ambientit mediatik- njohjen dhe krijimin e përmbajtjes mediatike më të mirë dhe ndërmjetësimin në plasimin e tij te partnerët tanë nga mediat.

„Connected era“ ofron mundësi të pafundme të komunikimit. Fragmentimi i vazhdueshëm mediatik krijon një ambient gjithnjë më dinamik, emocionues dhe kompleks, kurse realiteti fillon që të përkrahë interfejsin e botës virtuale. Vëmendjen e konsumatorëve nuk mund t’a nënkuptojmë. Hulumtimi i vazhdueshëm për mënyra sa më efikase të komunikimit kërkon reagim të matshëm dhe inovativ.

Planifikimi i komunikimit për neve paraqet qasje të sofistikuar Science & Art. Kjo qasje për bazë merr consumer journey dhe faktin që bota mediatike është e ndarë në Paid, Earned dhe Owned media, kurse ROI është fokus.

Metodologjia jonë e quajtur 7L është krejtësisht e standardizuar dhe ofron mundësi të përgjigjes precize dhe në kohë, për të gjitha sfidat në të cilat gjenden publikuesit. Përmes pesë fazave- nga alaniza, deri te krijimi i përmbajtjes, optimizimit dhe matjes deri te learning faza (e cila nënkupton grumbullimin e të gjitha njohurive dhe konkludimeve)- ofrojmë përgjigje unike  dhe zgjidhje për connection planning.