BIZNESI ME PËRGJEGJËSI SOCIALE

Parimet e përgjegjësisë i integrojmë në biznesin e përditshëm. Iniciojmë dhe përkrahim aktivitete të rëndësishme sociale dhe forcojmë partnerët tanë dhe të punësuarit që së bashku të jemi edhe më të përgjegjshëm