Direct Media дел од United Група

15 години 15 лекции

Лекција 10: Развивањето на талентот е процес без крај

„Ден за насмевки“

Direct Media Skopje заедно со учениците на училиштето “Д-р Златан Сремец” на традиционалниот Новогодишен базар

MРЕЖА НА ПРОФЕСИОНАЛЦИ

Регионалното вмрежување на двестате наши експерти ни овозможува голема предност на пазарот. Ни овозможува да ги препознаеме потребите на нашите партнери и на секој пазар да понудиме услуга со ист квалитет.

Science + Art

Комуникациското планирање за нас претставува софистициран пристап во кој Science и Art се нераскинливо поврзани.

PROGRAMATIC, RTB & BIG DATA

Direct Media e специјализирана зa „Programmatic Media Buying“ кој се заснова на темелна анализа на податоци на сите платформи: display, mobile, социјални мрежи, видео и нестандардни дисплеј формати.

ИНОВАЦИИ

Ние создаваме нови трендови. Први во регионот ја применивме Аугментативната реалност, воведовме Twitter и Instagram advertising, Programmatic buying и Real Time Bidding (RTB) технологии.

DIRECT MEDIA United Solutions

DIRECT MEDIA United Solutions e водечки медиумски систем во регионот на Југоисточна Европа.

Како дел од United Group, на нашите меѓународни и локални партнери им нудиме интегрирана комуникација, рекламни и медиумски услуги во 8 земји во регионот преку нашата мрежа и преку мрежата на нашите афилијации. Веруваме во Science + Art пристапот во комуникацијата.

Да бидеме најуспешен медиумски систем во регионот, да останеме прв и очигледен избор на сите партнери, тоа е нашата визија.

TWITTER

NEWS