Direct Media joins United Group

Директ Медија Македонија

Директ Медија Македонија е основана во 2003 година како дел од мрежата Директ Медија со намера да се обезбедат квалитетни услуги за клиентите со ефикасна стратегија при закуп, планирање и комуникации на комбинираните пазари во поранешна Југославија, како за домашни така и за меѓународни клиенти

До 2005 година Директ Медија Скопје беше рангирана на прво место со промет од над 5 милиони евра.

Денес Директ Медија Скопје е трета агенција во однос на прометот на пазарот. Меѓутоа, искуството на Директ Медија со бројни клиенти на ФМЦГ е секако најголемо на пазарот.

Нашиот неортодоксен траекториум на успешна медиумска aгенција за реклама на пазарот трасираше докажани патишта со кои се постигнува најголема ефикасност во традиционалната реклама и рекламата на дигиталните медиуми со солуции што излегуваат надвор од вообичаеното.

Нашиот тим е доволно голем за да може да одговори на предизвиците, но и доволно мал за да се прилагоди, а обучен е да ги собере најдобрите знаења во мрежата. Ние се обидуваме да направиме прецизна мешавина од математика, статистички калкулации, психологија, стратешко планирање, финансии и напорна работа. Медиумските кампањи ги правиме оптимални во однос на буџет, дострел и фреквенција.

Но, најмногу од сé користиме комуникациски канали на оној начин на кој нашите клиенти го сакаат тоа, а не онака како што бизнисот бара да се користат.