Ljudska strana onlajn banke

Telenor

Telenor je u septembru 2014. lansirao Telenor banku u Srbiji – prvu u potpunosti onlajn banku u zemlji u kojoj se više od 80% svih transakcija obavlja u gotovini. Naš zadatak je bio da ovaj inovativni bankarski servis, banku bez činovnika i šaltera, približimo ljudima i pokažemo njenu ljudsku stranu.

Rešenje

Odlučili smo da banci damo ljudsko obličje koristeći poslednju tehnologiju u okruženju Augmented reality. Kreirali smo Virtuelnog Telenor bankara čiji je cilj da kontakt sa korisnicima učini zanimljivim, a u isto vreme da pruži sve potrebne informacije koje su klijentu važne kako bi ostvario komunikaciju sa budućim korisnicima. Korišćenjem savremene tehnologije virtuelne stvarnosti kreirana je mobilna aplikacija Telenor banka Vodič koju smo promovisali koristeći intergrisani pristup kroz tradicionalne i digitalne kanale istovremeno.

Rezultati

  • Preko 50,000 daunlodova aplikacije tokom promotivnog perioda
  • Preko 1 milion ljudi je videlo intrervju Virtuelnog bankara u programu nacionalne televizije i kroz druge kanale komunikacije
  • I što je najvaznije – uspeli smo da predstavimo ljudsku stranu banke