Billboards you can eat

FRUTABELA, Словенија

Најпознатиот бренд на цералии во Словенија лансираше два нови energy вкуса. Нашата задача беше да ги промовираме и да оствариме директен контакт со корисниците, ограничени на билборд кампања.

Решение

Креиравме билборди за јадење! Ги прекривме билбордите со производите, како би можеле минувачите да ја земат својата дневна доза со енергија. Преку социјалните мрежи ги известувавме корисниците за локациите на билбордите во Словенија и ги прашувавме каде би сакале да се наполнат со енергија од Frutabela energy билбордот.

Резултат

  • 1,200% зголемување на ангажманот на Facebook
  • 10% нови обожаватели за две недели
  • 40% пораст на продажбата на сите производи од Frutabela семејството