Bilbordet të cilat mund të hahen

FRUTABELA, Sllovenia

Brendi më i njohur i drithërave në Slloveni ka lançuar dy shije energjie të reja. Detyra jonë ka qenë që të promovojmë dhe të realizojmë kontakt direkt me shfrytëzuesit, të kufizuar në kampanjën e bilbordit.

Zgjidhja

Kemi krijuar bilborde të cilat hahen! Kemi mbuluar bilbordet me prodhime në mënyrë që kalimtarët të munden të marrin dozën e vetë të energjisë. Me anë të rrjeteve shoqërore kemi njoftuar shfrytëzuesit për lokacionet e bilbordeve në Slloveni dhe i kemi pyetur ku do të donin ata të mbushen me energji nga bilbordi Frutabela energy.

Rezultati

  • 1,200% rritja e angazhimit në Facebook
  • 10% fansa të rinjë për dy javë
  • 40% rritje e shitjes së të gjitha prodhimeve të familjes Frutabela