Cracking prices

SPAR, Sllovenia

Zinxhiri retail udhëheqës në Slloveni ka dëshiruar të forcojë perceptimin e vetë si brend me çmime të volitshme dhe t’i mundësojë blerësve të vetë të marrin pjesë në krijimin e tregimit për brendin.

Zgjidhja

Kemi vendosur që Spar t’a heqim nga blloqet e reklamimit dhe ta bëjmë pjesë përbërëse të TV emisionit VIP Show. Shikuesit nga publiku në çdo emision kanë marrë pjesë në lojën argëtuese dhe në këtë mënyrë kanë ulur çmimet e prodhimeve Spar.

Rezultati

  • TV programi ka fituar shikues të kënaqur
  • Çmimet e ulëta kanë rezultuar me blerës të kënaqur
  • VIP çmimi është bërë sinonim për blerje të volitshme
  • Kërkersa më e madhe për prodhime me çmime të ulëta VIP në krahasim me akcionet e rregullta.
  • Vazhdimi i kampanjës edhe në sezonin e dytë VIP Show.