Digitalna kampanja za MiFi ruter

TELENOR, Srbija

Zadatak je bio da kreiramo digitalnu kampanju za MiFi ruter koja će korisnicima Telenora približiti ovu uslugu. Budući da ne postoji dostupna digitalna baza podataka željene ciljne grupe, bilo je potrebno odrediti tačnu ciljnu grupu kako bi se obezbijedio maksimalan doseg.

Rješenje

Koristeći jedinstvene taktike targetiranja za svaki kanal ponaosob, suzili smo ciljnu grupu Desktop, Youtube, Facebook i Google korisnika na onu koja nam je bila potrebna. Nakon što smo definisali tačnu ciljnu grupu kojoj se obraćamo i njene karakteristike, primijenili smo isto kreativno rješenje na svim kanalima – interaktivni multiskrin expanadble baner za MIFI ruter.

Rezultati

  • Click- through rate: dva puta veći u odnosu na sve prethodne kampanje
  • Average banner interaction time: tri puta veći u odnosu na prosjek kampanja Telenora
  • Unique banner interraction rate: 33%