Digitalna kampanja za MiFi ruter

TELENOR, Srbija

Zadatak je bio kreirati digitalnu kampanju za MiFi ruter koja će korisnicima Telenora približiti ovu uslugu. Budući da ne postoji dostupna digitalna baza podataka željene ciljne skupine, bilo je potrebno odrediti točnu ciljnu grupu kako bi se osigurao maksimalan doseg.

Rješenje

Koristeći se jedinstvenom taktikom targetiranja za svaki kanal posebno, suzili smo ciljnu skupinu Desktop, YouTube, Facebook i Google korisnika na onu koja nam je bila potrebna. Pošto smo definirali točnu ciljnu skupinu kojoj se obraćamo i njezine karakteristike, primijenili smo isto kreativno rješenje na svim kanalima – interaktivni multiskrin proširivi baner za MIFI ruter.

Rezultati

  • Click-through rate: dva puta veći nego u svim prijašnjim kampanjama
  • Average banner interaction time: tri puta veći od prosjeka kampanje Telenora
  • Unique banner interraction rate: 33 %