Digitalna kampanja za MiFi ruter

Telenor

Zadatak je bio da kreiramo digitalnu kampanju za MiFi ruter koja će korisnicima Telenora pribliziti ovu uslugu. Budući da ne postoji dostupna digitalna baza podataka željene ciljne grupe, bilo je potrebno odrediti tačnu ciljnu grupu kako bi se obezedio maksimalan doseg.

Rešenje

Koristeći jedinstvene taktike targetiranja za svaki kanal ponaosob, suzili smo ciljnu grupu Desktop, Youtube, Facebook i Google korisnika na onu koja nam je bila potrebna. Nakon što smo definisali tačnu ciljnu grupu kojoj se obraćamo i njene karakteristike, primenili smo isto kreativno rešenje na svim kanalima – interaktivni multiskrin expanadble baner za MIFI ruter.

Rezultat

  • Click- through rate: dva puta veći u odnosu na sve prethodne kampanje
  • Average banner interaction time: tri puta veći u odnosu na prosek kampanja Telenora
  • Unique banner interraction rate: 33%