Digitalna kampanja za MiFi usmjerivač

TELENOR, Srbija

Zadatak je bio stvoriti digitalnu kampanju za MiFi usmjerivač koja će korisnicima Telenora pribliziti ovu uslugu. Budući da nema dostupne digitalne baza podataka željene ciljne skupine, bilo je potrebno odrediti točnu ciljnu skupinu kako bi se obezedio maksimalni doseg.

Rješenje

Koristeći jedinstvene taktike targetiranja za svaki kanal ponaosob, suzili smo ciljnu skupinu Desktop, Youtube, Facebook i Google korisnika na onu koja nam je bila potrebna. Nakon što smo definirali točnu ciljnu skupinu kojoj se obraćamo i njene karakteristike, primjenili smo isto kreativno rješenje na svim kanalima – interaktivni multiskrin expanadble baner za MIFI usmjerivač.

Rezultati

  • Click- through rate: dva puta veći u odnosu na sve prethodne kampanje
  • Average banner interaction time: tri puta veći u odnosu na prosjek kampanja Telenora
  • Unique banner interraction rate: 33%