HIV ‒ Pamet u glavu, zaštiti se!

UNDP, Bosna i Hercegovina

U okviru programa prevencije i dijagnostike virusa HIV-a UNDP je proveo edukativnu kampanju kako bi što više mladih potaknuo na razumijevanje prenosivosti i prevencije širenja virusa.

Rješenje

Provokativnim bilbordima koji su nedvosmisleno pozivali na akciju upozorili smo na nužnost zaštite pri seksualnom odnosu. Kreirali smo „Testbook“ aplikaciju na Facebooku s pomoću koje su mladi mogli provjeriti svoje znanje o postupku testiranja na HIV i poslati poruku svojim prijateljima na toj društvenoj mreži da tesitranje nije bauk.