HIV – mendjen në kokë, mbrohu!

UNDP, Bosnjë dhe Hercegovinë

Në kuadër të preventivës dhe diagnostikimit të virusit HIV, UNDP ka realizuar një kampanjë edukative me qëllim që të stimulojë numër sa më të madh të të rinjëve në të kuptuarit e bartjes dhe preventivës së përhapjes së virusit.

Zgjidhja

: Me anë të bilbordeve provokative të cilët pa mëdyshje kanë ftuar në aksion, kemi treguar për domosdoshmërinë e përdorimit të mbrojtjes gjatë aktit seksual. Kemi krijuar aplikacionin “Testbook” në Facebook përmes të cilit të rinjtë kanë mundur të testojnë njohuritë e veta lidhur me veprimin e testimit për HIV dhe njëkohësisht t’i dërgojnë mesazh miqëve të vetë në atë rrjet social se testimi nuk është i frikshëm.