HIV – Pamet u glavu, zaštiti se!

UNDP, Bosna I Hercegovina

U okviru programa prevencije i dijagnostike HIV virusa, UNDP je proveo edukativnu kampanju s ciljem da što veći broj mladih potakne na razumijevanje prenosivosti i prevencije širenja virusa.

Rješenje

Kroz provokativne bilborde koji su nedvosmisleno pozivali na akciju, ukazali smo na neophodnost korištenja zaštite prilikom seksualnog odnosa. Kreirali smo “Testbook” aplikaciju na Facebooku putem koje su mladi mogli testirati svoje znanje o postupku testiranja na HIV i ujedno poslati poruku svojim prijateljima na toj društvenoj mreži da tesitranje nije bauk.