Ljudska strana online banke

TELENOR BANKA, Srbija

Telenor je u septembru 2014. lansirao Telenor banku u Srbiji – prvu u potpunosti online banku u zemlji u kojoj se više od 80% svih transakcija obavlja u kešu. Naš zadatak je bio da ovaj inovativni bankarski servis, banku bez činovnika i šaltera, približimo ljudima i pokažemo njenu ljudsku stranu.

Rješenje

Odlučili smo da banci damo ljudsko obličje koristeći posljednju tehnologiju u okruženju Augmented reality. Kreirali smo Virtuelnog Telenor bankara koja za cilj ima da kontakt sa korisnicima učini zanimljivim, a u isto vrijeme da pruži sve potrebne informacije koje su klijentu važne da iskomunicira sa budućim korisnicima. Korišćenjem savremene tehnologije virtuelne stvarnosti kreirana je mobilna aplikacija Telenor banka Vodič koju smo promovisali koristeći intergrisani pristup kroz tradicionalne i digitalne kanale istovremeno.

Rezultati

  • Preko 50,000 donlowda aplikacije tokom promotivnog perioda
  • Preko 1 milion ljudi je vidjelo intervju Virtuelnog bankara u programu nacionalne televizije i kroz druge kanale komunikacije
  • I što je najvažnije – uspjeli smo da predstavimo ljudsku stranu banke