Ljudska strana online banke

TELENOR BANKA, Srbija

Telenor je u rujnu 2014. lansirao Telenor banku u Srbiji – prvu u potpunosti online banku u zemlji u kojoj se više od 80% svih transakcija obavlja u gotovini. Naš zadatak je bio da ovaj inovativni bankarski servis, banku bez činovnika i šaltera, približimo ljudima i pokažemo njezinu ljudsku stranu.

Rješenje

Odlučili smo banci dati ljudsko obličje koristeći posljednju tehnologiju u okruženju Augmented reality. Kreirali smo Virtuelnog Telenor bankara čiji je cilj učiniti zanimljivim kontakt s korisnicima, a u isto vrijeme pružiti sve potrebne informacije koje su klijentu važne kako bi ostvario komunikaciju sa budućim korisnicima. Korištenjem suvremene tehnologije virtualne stvarnosti kreirana je mobilna aplikacija Telenor banka Vodič koju smo promovirali koristeći intergrirani pristup kroz tradicionalne i digitalne kanale istovremeno.

Rezultat

  • Preko 50,000 donlowda aplikacije tjekom promotivnog razdoblja
  • Preko 1 milijun ljudi je vidjelo intrervju Virtuelnog bankara u programu nacionalne televizije i kroz druge kanale komunikacije
  • I sto je najvaznije – uspjeli smo predstaviti ljudsku stranu banke