Ljudska strana online banke

TELENOR BANKA, Srbija

Telenor je u rujnu 2014. otvorio Telenor banku u Srbiji – prvu posve online banku u zemlji u kojoj se više od 80 % svih transakcija obavlja u gotovini. Naš je zadatak bio da ovaj inovativni bankarski servis, banku bez službenika i šaltera, približimo ljudima i pokažemo njezinu ljudsku stranu.

Rješenje:

Odlučili smo banci dati ljudsko obličje koristeći se posljednjom tehnologijom u okruženju Augmented Reality. Kreirali smo virtualnog Telenor bankara kojem je cilj da kontakt s korisnicima bude zanimljiv, a u isto vrijeme pruži sve potrebne informacije koje su klijentu važne zakomunikaciju s budućim korisnicima. Korištenjem suvremenom tehnologijom virtualne stvarnosti kreirana je mobilna aplikacija Telenor banka Vodič koju smo promovirali služeći se integriranim pristupom istodobno tradicionalnim i digitalnim kanalima.

Rezultati

  • Više od 50.000 preuzimanja aplikacije tijekom promotivnog razdoblja
  • Više od milijun ljudi vidjelo je intervju Virtualnog bankara u programu nacionalne televizije i u drugim komunikacijskim kanalima
  • I što je najvažnije – uspjeli smo predstaviti ljudsku stranu banke