Mercedes- Benz M and B Class Launch

Mercedes-Benz, Bullgari

Një nga prodhuesit udhëheqës të automobilave në botë ka lançuar dy modele të reja në treg – klasin M dhe B. Detyra jonë ka qenë që të dizajnojmë një eveniment high-profile i cili do të demonstrojë fuqinë e brendit përmes prezantimit të modeleve të reja të automobilave.

Zgjidhja

Kemi dizajnuar 3D përvojën “përpara të tashmes” me idenë që të tregojmë inovacionet teknologjike të aplikuara në modele të reja të automobilave. Kemi përshtatur sallën e sportit për të dizajnuar një ambient të këndshëm për prezantim multimedial të modeleve të reja. Përmes video projekcionit të sinkronizuar tetëminutësh, me komanda folëse dhe 3D efekte dramatike, kemi sjellur më shumë se 300 vizitor në avanturën Mercedes – Benz.