Otvori oči – reci NE nasilju!

UNDP, Bosna i Hercegovina

U okviru prve nacionalne kampanje UNDP protiv nasilja u društvu u Bosni i Hercegovini, trebalo je pozvati građane da ne toleriraju različite oblike nasilja koje im se događa pred očima.

Rješenje

Kampanja je imala za cilj da kroz različite kanale komunikacije ukaže da je nasilje sveprisutna pojava u društvu na koju ne treba da žmurimo. Pored TV spota, radio, outdoor i Facebook kampanje, emitirana je posebna interaktivna emisija s namjerom da probudi najširi mogući front podrške žrtvama nasilja odnosno potakne na prijavljivanje slučajeva nasilja nadležnim institucijama radi njegovog učinkovitijeg suzbijanja.