Otvori oči – reci NE nasilju!

UNDP, Bosna i Hercegovina

U okviru prve nacionalne kampanje UNDP protiv nasilja u društvu u Bosni i Hercegovini, trebalo je pozvati građane da ne tolerišu različite oblike nasilja koje im se dešava pred očima.

Rešenje

Kampanja je imala za cilj da kroz različite kanale komunikacije ukaže da je nasilje sveprisutna pojava u društvu na koju ne treba da žmurimo. Pored TV spota, radio, outdoor i Facebook kampanje, emitovana je specijalna interaktivna emisija sa namerom da probudi najširi mogući front podrške žrtvama nasilja odnosno podstakne na prijavljivanje slučajeva nasilja nadležnim institucijama radi njegovog efikasnijeg suzbijanja.