HIV – Pamet u glavu, zaštiti se!

UNDP, Bosna I Hercegovina

U okviru programa prevencije i dijagnostike HIV virusa, UNDP je sproveo edukativnu kampanju sa ciljem da što veći broj mladih podstakne na razumijevanje prenosivosti i prevencije širenja virusa.

Rješenje

Kroz provokativne bilborde koji su nedvosmisleno pozivali na akciju, ukazali smo na neophodnost korišćenja zaštite prilikom seksualnog odnosa. Kreirali smo “Testbook” aplikaciju na Facebook-u putem koje su mladi mogli da testiraju svoje znanje o postupku testiranja na HIV i ujedno pošalju poruku svojim prijateljima na toj društvenoj mreži da tesitranje nije bauk.