Postbank – Virtual Mastercard

Mastercard, Bugarska

Poruka o novom brendu Mastercarda, virtualnoj kartici za internetsku kupnju, trebala je stići do svojih budućih korisnika. Naš je zadatak bio stvoriti integriranu kampanju za lansiranje ovog inovativnog proizvoda i doprijeti do ciljne skupine, mladih ljudi, naprednih korisnika interneta imrežne kupnje.

Rješenje

Odlučili smo predstaviti glavne koristi od novog proizvoda usporedbom kartice sa snažnim životinjama, što osim vizualne sličnosti s proizvodom ističe i njegovu važnu karakteristiku – jedinstvenu razinu zaštite na internetu. Prvi val kampanje krenuo je s interneta u obliku informativnih banera, zatim na Facebook stranici, tutorijalom o uporabi platne kartice. Poruka je uspješno prenijeta do ciljne skupine, a novi bankarski proizvod ostvario je dobre preduvjete za daljnje pozicioniranje na tržištu.