Postbank – Virtual Mastercard

Mastercard, Bullgari

Mesazhi për brendin e ri të Mastercard, kartela virtuale për blerje online është dashur të arrijë deri te shfrytëzuesit e vet të ardhshëm. Detyra jonë ka qenë që të krijojmë një kampanjë të integruar për lançimin e këtij prodhimi inovativ dhe të arrijmë deri te grupi qëllimor, te të rinjtë, shfrytëzuesit e avancuar të internetit dhe blerjes online.

Zgjidhja

Kemi vendosur që përfitimet kryesore të prodhimit të ri ti prezantojmë përmes krahasimit të kartelave me kafshë të fuqishme, që përveç ngjashmërisë vizuale me prodhimin, njëkohësisht tregon edhe për karakteristikën e vet të rëndësishme- nivel unik të mbrojtjes në internet. Vala e parë e kampanjës ka filluar në internet në pikëmapje të banerëve informative, pastaj në faqen e Facebookut, tutorialin për përdorimin e kartelës paguese. Mesazhi është përcjellur me sukses deri te grupi qëllimor, kurse prodhimi i ri bankar ka realizuar parakushte të mira për pozicionim të mëtejmë në treg.