Lulishtja Silan

Henkel, Serbi

Prodhimi i Henkeli-it Silan Classik me aromë lulesh dhe tetë javë freski është prezantuar përmes ATL kampanjës. Konsumatorët më tej është dashur t’i njoftojmë me karakteristikat e kësaj formule të avancuar.

Zgjidhja

Silan Lulishtja është projekt tetëjavor i promovimit në vendin e shitjes, ku me tufat e luleve të aranzhuara bukur në lulishten e dizajnuar në mënyrë speciale, në formë të karrocës së bardhë në mënyrën më të mirë kemi theksuar freskinë natyrore dhe notën aromatike të Silan klasik. Me vizitën e bërë në objektin e shitjes dhe me blerjen e një shisheje Silan, zonjat kanë marrë dhuratë- tufa aromatike me lule në promo paketimin Silan në formë të shishes.