Smart Media planning ADH category

Henkel Adhesives, Srbija

Poleg rednih kampanj, ki pomenijo ti. cherry-picking media načrtovanje bistvenega programa za specifično ciljno skupino uporabnikov adhezivnih izdelkov, je sestavni del strategije oglaševanja in našega dela tudi tradicionalna podpora v vidu pokroviteljstva športnega programa s posebno izvedbo.

Rešitev

Vsako pokroviteljstvo nam je poleg poudarjanja blagovne znamke in izstopanja iz oglaševalske gneče prineslo precej prednosti v smislu visokih indeksov afinitete, ustvarjanja velikega števila TRP-jev, ustvarjalne izvedbe vseh promo materialov in maksimizacije prepoznavnosti CERESIT-a kot generalnega pokrovitelja.