DM Akademija

Profesionalni razvoj naših ljudi pažljivo je osmišljen kroz interni razvojni program regionalnog edukativnog centra Direct Media pod nazivom Direct Media Akademija.  Program na jednom mestu okuplja sve profesionalce iz naše mreže sa idejom da kroz interaktivne radionice i predavanja internih i eksternih predavača steknu uvid u nova znanja i veštine i podele iskustva sa kolegama.

Direct Media Academy nastala je 2012. godine kao interni edukativni program za zaposlene u Direct Media mreži, a od 2017. godine vrata je otvorila svim zainteresovanim polaznicima. Program je kreirao tim vodećih Direct Media stručnjaka sa ciljem da ponudi svoju ekspertizu i sveobuhvatan uvid u marketinške komunikacije.

Letnja škola

Interno prenošenje znanja podstičemo kroz predstavljanje najuspešnijih i nagrađivanih projekata unutar mreže. Znatiželju naših zaposlenih i širenje vidika kada je u pitanju šire okruženje u kome  poslujemo, nastojimo da zadovoljimo kroz serijal predavanja gostiju predavača iz različitih oblasti pod nazivom Letnja škola.

Najnoviji trendovi sa Lazarom Džamićem

Kako bismo uvek bili u toku sa najnovijim svetskim trendovima, angažujemo najbolje predavače – organizovali smo internu digitalnu akdemiju sa Lazarom Džamićem.