DM SMART LAB

DM Smart Lab je deo strateškog koncepta saradnje sa studentima Direct Media sistema, sa ciljem da doprinese razvoju mladih komunikacijskih talenata i prati razvoj najboljih, sa mogućnošću njihove stručne prakse, a onda i potencijalnog zaposlenja u Direct Media sistemu. Održana su već dva DM Smart lab programa edukacije studenata – prvi na Fakultetu organizacionih nauka, a drugi na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.