Posts

365 dana u najgoroj godini mog života

Još jedna kampanja Fonda B92 koja je uz PR podršku naše agencije za integrirane komunikacije Fusion Communications ostvarila vidljivost problema nasilja u obitelji svjetskih razmjera, postala najbolji regionalni projekt s 49 milijuna pregleda na YouTubeu i lansirala kampanju u najveće svjetske medije, pobravši mnogobrojne nagrade.

365 дена во најлошата година од мојот живот

Уште една кампања на Фондот на Б92 која со ПР поддршката од нашата агенција за интегрирани комуникации Fusion communications oствари видливост на проблемот насилство во семејството со светски размери, стана најдобриот регионален проект со 49 милиони прегледи на Youtube и ја лансираше кампањата во најголемите светски медиуми, добивајќи при тоа многубројни награди.

365 days of the worst year of my life

With PR support of our agency for integrated communications Fusion communications, another campaign of Fond B92 achieved the visibility of the family violence problem at the global level, as it became the best regional project with 49 million views on YouTube and, as it was launched in the biggest world media, it also won numerous awards.

365 dni najhujšega leta v mojem življenju

Še ena kampanja Sklada B92 je bila najboljši regionalni projekt. S PR podporo naše agencije za integrirane komunikacije Fusion communication, je dosegla prepoznavnost problema nasilja v družini po vsem svetu. Imela je 49 milijonov ogledov na YouTube in sprožila kampanjo v največjih svetovnih medijih ter prejela številne nagrade.

365 ditë në vitin më të vështirë të jetës sime

Edhe një kampanjë e Fondit B92 e cila me PR përkrahjen e agjencionit tonë për komunikime të integruara Fusion communications që ka realizuar dukshmërinë e problemit të dhunës në familje me përmasa botërore, u bë projekti më i mirë regjional me 49 milion shikime në Youtube dhe ka lansuar kampanjën në mediumet më të mëdha botërore, duke fituar një numër shpërblimesh.

365 dana u najgoroj godini mog zivota

Još jedna kampanja Fonda B92 koja je uz PR podršku naše agencije za integrisane komunikacije Fusion communications ostvarila vidljivost problema nasilja u porodici svetskih razmera, postala najbolji regionalni projekat sa 49 miliona pregleda na Youtube-u i lansirala kampanju u najveće svetske medije, pobravši mnogobrojne nagrade.

365 dana u najgoroj godini mog života

Još jedna kampanja Fonda B92 koja je uz PR podršku naše agencije za integrisane komunikacije Fusion communications ostvarila vidljivost problema nasilja u porodici svjetskih razmera, postala najbolji regionalni projekat  sa 49 miliona pregleda na Youtube i lansirala kampanju u najveće svjetske medije, pobravši mnogobrojne nagrade.

365 dana u najgoroj godini mog života

Još jedna kampanja Fonda B92 koja je uz PR podršku naše agencije za integrirane komunikacije Fusion communications ostvarila vidljivost problema nasilja u obitelji svjetskih razmjera, postala najbolji regionalni projekt  sa 49 milijuna pregleda na Youtubu i lansirala kampanju u najveće svjetske medije, pobravši mnogobrojne nagrade.

Нурдор

Преку повеќе годишната соработка со Националното здружение на родители на деца заболени од рак Нурдор, оваа организација со нашата комуникациска поддршка успеа да ја подигне свеста за помагањето на децата заболени од рак во Србија.

Safe House

We believe that volunteering is the most sincere form of community contribution.

As many as 40 women from Direct Media participated in the volunteering program in Safe House for women and children victims of domestic violence in 2015. Every Saturday during four months, our female employees spent time with women in the Safe House so as to empower them and socialize with them. We take pride in the fact that 31 of Direct Media employees are regular blood donors.

Varna hiša

Zahvaljujoč programu prostovoljstva je v Varni hiši za ženske in otroke žrtve nasilja pomagalo skupaj 40 žensk iz Direct Media. Štiri mesece so naše zaposlene vsako soboto preživljale čas z ženskami v Varni hiši, da bi jim pomagale pri socializaciji in okrevanju. Ponosni smo tudi na 31 zaposlenih v Direct Media, ki so redni krvodajalci.

Sigurna Kuća

Kroz  program volonterizma u Sigurnoj kući za žene i decu žrtve nasilja u 2015. godini je prošlo ukupno 40 žena zaposlenih u Direct Media. Svake subote tokom četiri meseca, naše zaposlene su provodile vreme sa ženama u Sigurnoj kući sa ciljem njihove socijalizacije i osnaživanja. Pored podrške Sigurnoj kući u vidu obezbeđivanja svakodnevnih potrepština, hrane i pokućstva, program je podrazumevao radionice sticanja veština i učenja zanata u cilju ekonomskog osamostaljivanja žena, predavanja na temu prevazilaženja stresa, kao i mnogobrojne aktivnosti zabave i relaksacije.

Sigurna Kuća

Kroz  program volonterizma u Sigurnoj kući za žene i decu žrtve nasilja u 2015. godini je prošlo ukupno 40 žena zaposlenih u Direct Media. Svake subote tokom četiri meseca, naše zaposlene su provodile vreme sa ženama u Sigurnoj kući sa ciljem njihove socijalizacije i osnaživanja. Pored podrške Sigurnoj kući u vidu obezbeđivanja svakodnevnih potrepština, hrane i pokućstva, program je podrazumevao radionice sticanja veština i učenja zanata u cilju ekonomskog osamostaljivanja žena, predavanja na temu prevazilaženja stresa, kao i mnogobrojne aktivnosti zabave i relaksacije.

Sigurna Kuća

Kroz  program volonterizma u Sigurnoj kući za žene i decu žrtve nasilja u 2015. godini je prošlo ukupno 40 žena zaposlenih u Direct Media. Svake subote tokom četiri meseca, naše zaposlene su provodile vreme sa ženama u Sigurnoj kući sa ciljem njihove socijalizacije i osnaživanja. Pored podrške Sigurnoj kući u vidu obezbeđivanja svakodnevnih potrepština, hrane i pokućstva, program je podrazumevao radionice sticanja veština i učenja zanata u cilju ekonomskog osamostaljivanja žena, predavanja na temu prevazilaženja stresa, kao i mnogobrojne aktivnosti zabave i relaksacije.

Sigurna Kuća

Kroz  program volonterizma u Sigurnoj kući za žene i decu žrtve nasilja u 2015. godini je prošlo ukupno 40 žena zaposlenih u Direct Media. Svake subote tokom četiri meseca, naše zaposlene su provodile vreme sa ženama u Sigurnoj kući sa ciljem njihove socijalizacije i osnaživanja. Pored podrške Sigurnoj kući u vidu obezbeđivanja svakodnevnih potrepština, hrane i pokućstva, program je podrazumevao radionice sticanja veština i učenja zanata u cilju ekonomskog osamostaljivanja žena, predavanja na temu prevazilaženja stresa, kao i mnogobrojne aktivnosti zabave i relaksacije.